TNL PLAZA THE GOLDVIEW346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

096 324 3663